داف

خرید لوازم یدکی داف

لوازم یدکی داف | یدکی آنلاین
لوازم یدکی داف | یدکی آنلاین
لوازم یدکی داف | یدکی آنلاین
لوازم یدکی داف | یدکی آنلاین
لوازم یدکی داف | یدکی آنلاین
لوازم یدکی داف | یدکی آنلاین
لوازم یدکی داف | یدکی آنلاین
لوازم یدکی داف | یدکی آنلاین

نام کالا قیمت فروش به ریال
فیلتر روغن اسکانیا G400- G410- R450- اتوبوس مارال 3,050,000
فیلتر گازوئیل اتوبوس درسا- مارال - کشنده R450 7,350,000
فیلتر روغن اسکانیا / یونیک 3,200,000
فیلتر آبگیر گازوئیل اکسور- اکتروس- انگو (شیشه خور) 5,200,000
فیلتر آبگیر گازوئیل ولوو قدیم (چاق) 4,500,000
فیلتر آبگیر گازوئیل اسکانیا R420- P400 -R500 / یونیک 3,650,000
فیلتر گازوئیل اسکانیا (کاغذی) 3,150,000
فیلتر رطوبت گیر FH500 / یونیک 10,500,000
فیلتر آبگیر گازوئیل اکسور- اکتروس- انگو (بدون شیشه) 3,600,000
فیلتر گیربکس دیفرانسیل اسکانیا 2,450,000
فیلتر گازوئیل اتوبوس اسکانیا 2,400,000
فیلتر روغن فن اسکانیا / یونیک 1733658 2,400,000
فیلتر آبگیر داف شیشه شرکتی 14,500,000
فیلتر آبگیر شرکتی داف 18,500,000
فیلتر آبگیر گازوئیل شرکتی با شیشه مان 13,500,000
فیلتر آسیابی شرکتی 18,000,000
فیلتر آسیابی چینی داف
فیلتر بادخشک کن داف 28,000,000
فیلتر بخارگیر داف
فیلتر پشت اتاق 106 داف 16,500,000
فیلتر خشک کن 106 پاور شرکتی 30,000,000
فیلتر خشک کن تایوان NO FILTER 19,500,000
فیلتر روغن 105 9,100,000
فیلتر روغن 530 اصلی داف 48,500,000
فیلتر روغن شرکتی
فیلتر روغن شرکتی داف یورو 6 28,500,000
فیلتر روغن شرکتی طرح باکار 24,000,000
فیلتر روغن یورو 6 اصلی باکار 48,500,000
فیلتر روغن یونیک یورو 6 11,500,000
فیلتر گازوئیل 105 اصلی 21,000,000
فیلتر گازوئیل پایه بلند NO FILTER 23,000,000
فیلتر گازوئیل پایه بلند اصلی داف 53,000,000
فیلتر گازوئیل پایه کوتاه NO FILTER 22,000,000
فیلتر گازوئیل پایه کوتاه اصلی داف 48,500,000
فیلتر گیربکس اصلی داف 38,000,000
فیلتر مان بدون شیشه 12,500,000
فیلتر هواکش 106 گرد شرکتی داف ستاره ای اورجینال 53,000,000
فیلتر هواکش 105 گرد شرکتی داف اورجینال 53,000,000
فیلتر هواکش 106 اصلی پاکار اورجینال 95,000,000
فیلتر هواکش 106 گرد شرکتی داف ستاره ای اورجینال 53,000,000
روغن موتور آتین بارت ماموت 20 لیتری 48,000,000
روغن هیدرولیک 1,500,000
زیردری چپ وراست 106
سنسور ABS 9,500,000
سنسور سایش لنت 9,000,000
سنسور سطح آب داخل منبع 25,000,000
سنسور کیلومتر
سنگکی اتاق بغل داف 78,000,000
شل گیر چپ راست
شیشه آینه بزرگ (کامل) سامبا 051/128
شیشه آینه بزرگ سامبا 051/129
شیشه آینه قیچی چپ سامبا 051/125
شیشه شوی اتومبیل اکشن 4 لیتری کاسپین 1,200,000
قلاب بغل داف روی باک هر طرف 150,000,000
شیشه شوی کاسپین درجه 1 -4 لیتری 1,750,000
زد یخ رقیق زرد 3,800,000
زد یخ زد جوش کاسپین 4,700,000
زد یخ غلیظ سفید 4,500,000
طلق چراغ خطر عقب یورو داف 6 5,000,000
طلق سقف 12,000,000
طوری گازوئیل داف یورو 6 11,000,000
غلطک 106 کوچک وبزرگ 25,000,000
فوم عایق ترموکینگ یکدست 1*185 9,500,000
فیلتر اتاق 106 اصلی تهویه 15,500,000
فیلتر اتاق 106 شرکتی کابین 12,000,000
فیلتر ادبلو کامل 32,000,000
آفتاب گیر بالای پنجره شیشه جلوی داف 130,000,000
فیلتر آبگیر بدون استکان اصلی 14,500,000
دسته موتور جلو 105 21,000,000
دیواره پشت اتاق داف 90,000,000
رکاب دو پله چپ و راست یورو 6 داف 185,000,000
رکاب دو پله یورو 6 داف ایرانی طرح اصل 180,000,000
رکاب دو پله داف راننده طوسی 185,000,000
رو چرخی داف 14,500,000
روغن دیفرانسیل اصلی داف 35,500,000
روغن گیربکس اصلی داف 36,000,000
روغن موتور اصلی داف 35,000,000
منبع آب رادیاتور 120,000,000
موشکی زیرجعبه چپ وراست 105,000,000
موشکی کوچک چپ وراست 68,000,000
درب باک منبع آب 28,000,000
نام کالا قیمت فروش به ریال
فیلتر روغن اولیه ولوو/ یونیک /NL10-FH12-FH13-FM9 3,100,000
فیلتر روغن ثانویه ولوو LF777 / یونیک 3,100,000
فیلتر گازوییل FH500 - رنو یورو 6/ یونیک 4,350,000
فیلتر هواکش FMX-FH500 / یونیک 19,500,000
فیلتر هواکش داف یورو6 / یونیک 24,000,000
فیلتر فرمان بنز- ولوو- اسکانیا / یونیک 700,000
فیلتر رطوبت گیر(خشک کن) ولوو- دافران- اپویکو / یونیک 8,100,000
فیلتر رطوبت گیر(خشک کن) داف یورو 6/ یونیک 9,900,000
فیلتر روغن داف یورو 6/ یونیک 10,000,000
فیلتر گازوئیل داف یورو 6 کوتاه / یونیک 10,800,000
فیلتر گازوئیل داف یورو 6 بلند / یونیک 11,600,000
فیلتر خشک کن کنور FH500 44,000,000
ادبلو DEF Euro 6 2,400,000
ادبلو قطع کن 28,500,000
اسپری تریگر براق کننده کاسپین 500 میلی 1,250,000
اسپری داشبورد 300 میلی کاسپین کوهستان 750,000
اویل پمپ 285,000,000
آب شیشه شور پاسارگاد 4 لیتری 1,400,000
آب مقطر 20 لیتری 3,000,000
آب مقطر 3 لیتری 350,000
آلومینیومی رده دار راننده داف 36,500,000
آلومینیومی رده دار شاگرد داف 36,500,000
آینه قیچی کامل چپ سامبا 051/124
بادگیر سقف داف (بالا) 130,000,000
بالن دیفرانسیل بزرگ 20,000,000
بالن دیفرانسیل کوچیک 20,000,000
بجه گلگیر 15,000,000
بجه گلگیر (شمشیری) 15,000,000
براکت 224 (پایه آلومینیومی نگهدارنده گلگیر عقب) 28,500,000
بلبرینگ تسمه سفت کن 9,500,000
پایه آبگیر شیشه ای گازوئیلی 42,000,000
پمپ تغذیه یورو 6 120,000,000
پولک فنر بمب باد 106
پیج آلن 250,000
پیج کارتل 2,800,000
تریال دیواره پشت 50,000,000
قاب بغل چراغ خطر 1,200,000
قاب پشت آینه بزرگ یورو 6 داف 11,000,000
قاب پشت آینه قیچی اصلی چپ 1644326
قاب پشت آینه قیچی اصلی راست 1882113
قاب پشت آینه قیچی چپ سامبا 051/126
قاب پشت آینه کوچک داف 8,500,000
قاب رکاب راننده داف 31,000,000
قاب رکاب شاگرد داف 31,000,000
قاب مه شکن چپ و راست 106 داف 14,500,000
قالپاق چرخ جلو
قرقره تسمه سفت کن 106 23,000,000
کاسه آبگیر المنت دار شیشه ای 14,000,000
کش پرده هوا یخچال ماموت 500,000
کورکن رکاب شاگرد داف 9,800,000
کورکن رکاب راننده داف 9,800,000
کش روچرخی 700,000
کمک بادی عقب 106
کورکن درب جک فلاب بغل داف 15,000,000
کیت سرعت
گلگیر چراغ خور چپ و راست
گلگیر چراغ خور چمنی 52,000,000
گلگیر قسمت عقب چپ وراست (بلند با جا چراغی و جابلاکی) 24,500,000
لاستیک اگزوز 106 4,500,000
لپی راننده 106 155,000,000
لپی شاگرد 106 185,000,000
لنت چرخ جلو داف (یک دست) مارک ارن 52,000,000
منبع آب 1/6
تسمه سفت کن یورو 6 48,000,000
تلمبه گازوئیل 9,500,000
ته یال بادگیر بغل داف (شاگرد) 42,000,000
تیغه برف پاک کن SAMBA ترکیه 2,800,000
چراغ پروژکتور مه شکن چپ هلا پایین 62,500,000
چراغ پروژکتور مه شکن راست هلا پایین 62,500,000
چراغ جلو دبو معمولی چپ یورو 7 95,000,000
چراغ جلو دبو معمولی راست یورو 6 95,000,000
چراغ جلو هلا چپ زنون دار یورو 6 350,000,000
چراغ جلو هلا راست زنون دار 350,000,000
چراغ خطر سمت راننده 16,500,000
چراغ خطر سمت شاگرد 16,500,000
لامپ پروژکتور داف H11 3,500,000
چمنی داخل سپر عقب داف 32,500,000
خار شلنگ
خطا پاک کن 30,000,000
درب آسیابی وادن ترکیه 35,000,000
درب باک ادبلو داف 11,000,000
درب باک گازوئیل داف 8,500,000

لوازم یدکی داف

لوازم یدکی داف در بازار ایران به دو دسته تقسیم میشود استوک و نو ! تمامی لوازم و قطعات بدنه، موتور، گیربکس، سوپر، تعلیق و زیربندی، دیفرانسیل، تمامی بردها، کلیدها مانند سلکتور دنده، چراغها و ...  به صورت استوک اورجینال با ضمانت یدکی آنلاین و لوازم نو که به دو دسته اصلی و ترک، چین، تایوان تقسیم که در صورت موجود بودن قیمت آنها هم با استعلام برای شما ارسال میشود.

گیربکس ترکسون زد اف (ZF) داف یورو 6 به دو دسته 12 دنده و 16 دنده که تعداد بسیار کمی به ایران وارد شده بهترین طراحی گیربکس در نظر سنجی های اروپایی بازدهی بالا و مصرف کمتر در نتیجه کمترین اصطهلاک.

موتور داف ساخت پکار آمریکا می باشد ام ایکس 11 و ام ایکس 13 که تمامی تست های اروپایی هم پشت سر گذاشته و بهبود یافته موتور های سخت و کم اصطهلاک داف یورو 5 است.

از جمله بهترین محصولاتی است که در بازار ایران وجود دارند. خودروهای داف قدیمی به دلیل توقف تولید به عنوان خودروهای کلاسیک در بازار شناخته می‌شوند. امروزه، خودروهای قدیمی داف مورد توجه علاقه مندان به خودروهای کلاسیک و کارآمد قرار گرفته است. یکی از مواردی که خودروهای داف را در مقایسه با سایر خودروهای موجود در بازار متمایز می‌کند، کیفیت بالای تولیدی آنها می باشد.

از آنجایی که خودروهای داف قدیمی دیگر تولید نمی شود و با گذشت زمان، تعداد خودروهای قابل استفاده در بازار کاهش یافته است، خرید لوازم یدکی داف برای بسیاری از افراد دشوار می باشد. علاوه بر این، برخی از قطعات یدکی که فقط برای خودروهای داف تولید می‌شوند، ممکن است به سختی قابل تهیه باشند. با این حال، بازار قطعات یدکی خودروهای داف هنوز فعال است و تعدادی از نمایندگی ها به فروش این نوع قطعات می پردازند. برخی شرکت های تولید کننده، قطعات یدکی داف را با استفاده از استاندارد بالای تولیدی به بازار عرضه می‌کنند.

به علاوه، با پیشرفت تکنولوژی در این زمینه، امکان دسترسی به قطعات یدکی داف از طریق فروشگاه‌های آنلاین موجود در کشور فراهم شده است. با مراجعه به فروشگاه ها و نمایندگی های معتبر از جمله یدکی آنلاین می توانید جهت خرید قطعات مورد نیاز خود اقدام نمایید.

لوازم استوک داف

تهیه قطعات و لوازم استوک داف به یکی از چالش های مهم رانندگان ماشین های سنگین تبدیل شده است. داف، یکی از بهترین شرکت های هلندی در زمینه تولید انواع کامیونها و کشنده های سنگین در جهان است. استفاده از محصولات داف در بین بسیاری از علاقه مندان به ماشین های سنگین رایج شده است. کیفیت تولیدی بالا و تکنولوژی به کار رفته در محصولات، داف را به یکی از بهترین برندها در ساخت انواع کامیونها و کشنده های سنگین تبدیل کرده است. امروزه، بسیاری از نمایندگی ها در سطح شهر به عرضه و فروش لوازم یدکی داف می پردازند. متاسفانه، مراکز غیر معتبری نیز وجود دارند که قطعات و لوازم یدکی داف را با قیمت بسیار پایین و کیفیت نامناسب به خریداران عرضه می کنند. این امر باعث شده است که بسیاری از افراد جهت تهیه قطعات استوک و کمیاب داف با مشکل مواجه شوند.

با یک سرچ ساده در اینترنت می توانید بهترین نمایندگی های مجاز در رابطه با عرضه و فروش لوازم استوک داف را بیابید. یدکی آنلاین، جزو آن دسته از فروشگاه های معتبر اینترنتی در کشور می باشد که در زمینه فروش صفر تا صد قطعات استوک و کمیاب داف فعالیت می کند. اگر درصدد خرید قطعات استوک داف با قیمت مناسب هستید، می توانید با کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمایید.

لوازم یدکی داف قدیم

قبل از آنکه بخواهیم به راهنمای خرید لوازم یدکی داف بپردازیم، بهتر است در رابطه با این برند نام آشنا بیشتر صحبت نماییم. شرکت داف که در سال 1932 تاسیس شد، یک شرکت هلندی است که در زمینه تولید خودروها و تجهیزات وابسته فعالیت دارد. شرکت داف از ابتدا تاکنون به طراحی و تولید خودروهای مسافربری و خاور اروپا پرداخته است. شرکت داف در دو دوره زمانی مختلف فعالیت کرده است. در دهه 1950 شرکت داف، خودروهای کوچک و جمع و جوری را تولید کرد که به عنوان خودروهای "شاسی ‌بلند" شناخته می‌شدند. این خودروها برای استفاده در مسیرهای سخت و ناهموار مناسب بودند. در دهه 1970، این شرکت به تولید خودروهای سنگین تر از جمله کامیون‌ها و اتوبوس‌ها متمرکز شد و محصولاتی با کیفیت بالا و نوآورانه را به بازار عرضه کرد.

از آن زمان به بعد، شرکت داف به شهرت جهانی رسید و به عنوان یکی از تولیدکنندگان معتبر خودروهای سنگین در جهان شناخته می‌شود. در سال 1996، شرکت داف توسط شرکت پکار (PACCAR) خریداری شد که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودروهای سنگین جهان است. از آن زمان، داف به عنوان بخشی از گروه پکار فعالیت خود را ادامه داده است.

در رابطه با لوازم یدکی داف قدیم، باید توجه داشت که امروزه تهیه آنها بسیار دشوار شده است. برای خودروهای قدیمی، تامین قطعات یدکی داف ممکن است به دلیل عدم تولید جدید یا محدودیت در طراحی و توزیع، دشوار باشد. از آنجا که تهیه لوازم داف قدیمی برای بسیاری از کاربران دشوار است، توصیه می کنیم که به نمایندگی های معتبر در این زمینه مراجعه نمایند.

لوازم یدکی داف تهران

محصولات اصلی شرکت داف را می توان در دو دسته اصلی لوازم یدکی داف و لوازم یدکی کشنده داف در تهران یافت. این لوازم یدکی به دلیل کیفیت تولیدی بسیار بالای آنها، در بین کاربران طرفداران زیادی دارند. در ایران، کامیون‌های شرکت داف به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرند که سه مدل از آنها بسیار محبوب هستند.

 1. داف XF: این مدل کامیون از شرکت داف در ایران بسیار محبوب است و به راحتی می‌توان آن را پیدا کرد.
 2. داف XG: مدل دیگری از کامیون‌های داف وجود دارد که در ایران طرفداران زیادی دارد و به سهولت می‌توان آن را یافت.
 3. داف LF: این مدل کامیون، یکی از مدل‌های محبوب کامیون‌های داف در ایران می باشد.

در کل، کامیون‌های داف به دلیل کیفیت بالای تولیدی از محبوبیت بالایی در ایران برخوردار هستند. به همین دلیل می توان به راحتی  قطعات یدکی مورد نیاز برای این مدل‌ها را در بازار یافت.

نمایندگی داف

یدکی آنلاین نمایندگی رسمی لوازم یدکی داف در ایران می باشد که تمامی قطعات و لوازم داف یورو 5 و یورو 6 موجود و در صورت موجود نبودن قطعه 24 الی 48 ساعت تامین و به دست شما عزیزان میرساند اگر کارگاه خود را دارید، تیم آموزش دیده ما می تواند به شما در یافتن لوازم مناسب برای کشنده داف کمک کند. علاوه بر تامین قطعات داف، ما همچنین می‌توانیم بیش از 80000 قطعه را برای انواع کامیون‌ها، تریلرها، بالابرهای دم و بدنه، از جمله مواد مصرفی کارگاهی، تهیه کنیم.

نمایندگی قطعات داف

یافتن قطعات یدکی برای خودروهای سنگین داف کار دشواری است. امروزه، استفاده از کامیون داف بسیار رایج است. با ورود حدود 10.000 داف ایکس اف و به تازگی داف ایکس جی به بازار ایران و نبود گارانتی، تعویض قطعات داخلی و بیرونی این نوع خودروها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هنگام مراجعه به فروشگاه‌های لوازم یدکی، قطعات جایگزین مرتبط با مدل‌های دیگر خودروها به شما پیشنهاد داده می‌شود. در بسیاری از موارد، قطعات پیشنهادی با خودروی شما سازگاری ندارند. اگر درصدد پیدا کردن لوازم یدکی داف متناسب با خودروهای داف هستید، بهتر است به نمایندگی های رسمی قطعات یدکی داف یعنی یدکی آنلاین مراجعه نمایید. این نمایندگی، قادر به تامین قطعات یدکی خودروهای داف یورو 5، یورو 6 و سایر مدل ها هست. همچنین یدکی آنلاین در تعمیر کامیون داف نیز خدمات ارائه می‌دهد.

نمایندگی داف تهران

با توجه به تلاش مستمر یدکی آنلاین برای تامین نیازهای بازار، امکان تهیه قطعات یدکی لازم برای خودروهای داف XF وجود دارد. به همین خاطر نیاز است که به نمایندگی های معتبر و مورد اعتماد داف در تهران مراجعه نمایید تا بتوانید بهترین انتخاب را در رابطه با تهیه لوازم یدکی این برند داشته باشید. نمایندگی های زیادی در تهران وجود دارند که به عرضه لوازم و قطعات یدکی داف می پردازند. همچنین، مشورت با تکنسین‌های ماهر و متخصص در رابطه با کشنده داف نیز می‌تواند به شما در انتخاب و تهیه قطعات مناسب کمک کند. یدکی آنلاین به عنوان نمایندگی داف در تهران فعالیت کرده و قطعات یدکی داف را به صورت استوک و نو ارائه می‌دهد.

قطعات یدکی داف

همانطور که گفتیم، محصولات شرکت داف در دو دسته اصلی استوک و نو در بازار موجود می باشند. لوازم یدکی کشنده داف به طور گسترده ای در بازار مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله مهمترین قطعات یدکی کشنده داف می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تاخوگراف
 • تفنگ باد پاش
 • لنت و دیسک ترمز
 • سوپاپ‌های بادی
 • تانک لجن گیر
 • کیسه باد
 • محور چرخ
 • پمپ باد
 • قطعات پنوماتیک
 • و...

قیمت موتور داف

قیمت لوازم یدکی داف تحت تاثیر یک سری فاکتورهای خاص می باشد. قیمت موتور داف به مدل، ظرفیت و قدرت آن بستگی دارد. موتورهای داف دست دوم موجود در بازار ارزان‌تر از موتورهای نو هستند. موتورهای سری XF داف، رایج‌ترین و پرطرفدارترین موتورهای موجود در بازار به شمار می روند. قبل از خرید لوازم یدکی داف بهتر است که در رابطه با ویژگی ها و قیمت آنها با کارشناسان مجرب در این زمینه مشورت نمایید.