نام کالا تعداد قیمت فروش به ریال
فیلتر روغن اسکانیا G400- G410- R450- اتوبوس مارال 1 3,050,000
فیلتر گازوئیل اتوبوس درسا- مارال - کشنده R450 1 7,350,000
فیلتر روغن اسکانیا / یونیک 1 3,200,000
فیلتر آبگیر گازوئیل اکسور- اکتروس- انگو (شیشه خور) 1 5,200,000
فیلتر آبگیر گازوئیل ولوو قدیم (چاق) 1 4,500,000
فیلتر آبگیر گازوئیل اسکانیا R420- P400 -R500 / یونیک 1 3,650,000
فیلتر گازوئیل اسکانیا (کاغذی) 1 3,150,000
فیلتر رطوبت گیر FH500 / یونیک 1 10,500,000
فیلتر آبگیر گازوئیل اکسور- اکتروس- انگو (بدون شیشه) 1 3,600,000
فیلتر گیربکس دیفرانسیل اسکانیا 1 2,450,000
فیلتر گازوئیل اتوبوس اسکانیا 1 2,400,000
فیلتر روغن فن اسکانیا / یونیک 1733658 1 2,400,000
نام کالا تعداد قیمت فروش به ریال
فیلتر روغن اولیه ولوو/ یونیک /NL10-FH12-FH13-FM9 1 3,100,000
فیلتر روغن ثانویه ولوو LF777 / یونیک 1 3,100,000
فیلتر گازوییل FH500 - رنو یورو 6/ یونیک 1 4,350,000
فیلتر هواکش FMX-FH500 / یونیک 1 19,500,000
فیلتر هواکش داف یورو6 / یونیک 1 24,000,000
فیلتر فرمان بنز- ولوو- اسکانیا / یونیک 1 700,000
فیلتر رطوبت گیر(خشک کن) ولوو- دافران- اپویکو / یونیک 1 8,100,000
فیلتر رطوبت گیر(خشک کن) داف یورو 6/ یونیک 1 9,900,000
فیلتر روغن داف یورو 6/ یونیک 1 10,000,000
فیلتر گازوئیل داف یورو 6 کوتاه / یونیک 1 10,800,000
فیلتر گازوئیل داف یورو 6 بلند / یونیک 1 11,600,000
فیلتر خشک کن کنور FH500 1 44,000,000